Analizirali smo podatke FINE o izvršenju proračuna za 2020. godinu, a koji su pokazali kako su 62 općine izdvojile preko 105 kuna per capita za stavku „Obitelj i djeca“ dok je po udjelu izdvajanja u proračunu njih 56 dalo više od dva posto. Usporedimo li podatke s onima iz godine ranije, odnosno, 2019., 50 općina je davanja za obitelj i djecu povećalo za više od sto posto, međutim, izostavimo li s tog popisa one kod kojih u 2019.  nije bilo nikakvih davanja za ovu namjenu, brojka se smanjuje na njih 30. Usporede li se pak podaci s 2017.,  trend povećanja davanja iznad 100 posto zabilježen je u 62 općine. 

U javnom prostoru nerijetko se govori o poražavajućoj hrvatskoj stvarnosti po pitanju prirodnog prirasta i pada broja stanovnika u odnosu na prethodni popis rađen 2011. godine. Jedinice lokalne samouprave najbolje znaju što to za svaku od njih konkretno znači te nastoje popraviti demografsku krvnu sliku svojih sredina  raznim projektima, mjerama i potporama.

To u praksi uglavnom podrazumijeva povećanje potpora za novorođenčad, gradnju, dogradnju, adaptaciju i uređenje predškolskih ustanova, dječjih  igrališta, subvencioniranje školske prehrane i prijevoza učenika, davanje stipendija,  pomoć pri kupnji stambenog prostora, pomoć siromašnijim obiteljima pri nabavci ogrjeva i sl.

Prema podacima FINE o izvršenju proračuna u 2020. godinu, (podaci za 2021. još nisu dostupni) za stavku „Obitelj i djeca“ prema udjelu u proračunu daleko najviše je izdvojila Općina Gornja Rijeka iz Koprivničko-križevačke županije – 58,74 posto svojeg budžeta, četiri puta više od drugoplasirane općine. Gledamo li per capita, Općina Gornja Rijeka u 2020. je za obitelj i djecu izdvojila ček šest puta više od drugoplasirane Općine Donji Vidovec iz Međimurske županije. Gornja Rijeka ujedno je i u vrhu kad se gleda rast izdvajanja za obitelj i djecu, u 2020. izdvojili su čak sedam puta više nego godinu ranije.

Slijede je Sveti Juraj na Bregu i Donji Vidovec koje su izdvojile 12,46 i 11,13 posto. Ostale općine među njih deset koje su najbolje rangirane još su Ivankovo, Gradište, Bibinje, Martinska Ves, Vrsi, Čeminac i Trpanj, a raspon njihova izdvajanja kreće se od 5,33 do 9,86 posto.

Općina Gornja Rijeka na prvom je mjestu i po izdvajanju po stanovniku, a riječ je o iznosu od 3,4 tisuće kuna. Druga je Općina Donji Vidovec koja je  per capita  izdvojila  552,9 kuna, a potom slijede općine Ivankovo, Čeminac i Vrsi koje su izdvojile od 404,4 do 478 kuna. Nakon njih, na listi onih koji su po stanovniku najviše izdvojili u 2020. godini nalaze se još i općine Trpanj Kršan, Milna, Drenovci i Bibinje, a radi se o izdvajanjima od 289,8 pa do 392,7 kuna.

Promatramo li općine koje su u 2020. najviše povećale izdvajanja u odnosu na 2019. godinu, vodeća je Općina Donji Vidovec s povećanjem od čak 5368,36 posto. Već spomenuta Gornja Rijeka i ovdje je visoko pozicionirana s povećanjem od 603,7 posto, a na trećem je mjestu Općina Zadvarje koja je u analiziranoj godini izdvojila 566,67 posto više nego u prethodnoj godini. Potom slijede Biskupija, Kistanje, Čeminac, Stara Gradiška, Satnica Đakovačka, Kamanje i Petrijevci čija se povećanja kreću u rasponu od 209,80 do 425 posto.

Trend povećanja izdvajanja za stavku „Obitelj i djeca“ u odnosu na 2017. također Općinu Gornja Rijeka stavlja na prvo mjesto budući da je riječ o čak 23.721,99 posto većem iznosu. Nakon Gornje Rijeke slijedi Općina Konavle s povećanje od 2.536,24 posto, a potom općine Šodolovci, Sikirevci, Preko, Štefanje, Sveti Juraj na Bregu i Lokvičići koje su sve redom povećala davanja za više od tisuću posto, odnosno, raspon povećanja kreće se od tisuću do 1.844,80 posto. Listu zatvaraju općine Nijemci i Nuštar s povećanjima od 809,89 i 808,33 posto.

(V.H.)