Rekorderi izdvajanja za vrtiće među općinama su Primorski Dolac sa gotovo 80 posto proračuna i Jesenje sa 72 posto. Slijede Đelekovec, Gračišće, Sutivan i Budinščina, sa izdvajanjima od preko polovice proračuna te Tinjan, Žminj, Poličnik i Galovac koji su za vrtiće izdvojili preko 40 posto proračuna. U odnosu na broj stanovnika po izdvojenim sredstvima za vrtiće predvodi Općina Sutivan sa preko 13 tisuća kuna po stanovniku te Primorski Dolac sa preko 13 tisuća kuna. Tu su, nadalje,Jesenje, Promina, Bale, Gračišće, Gorjani, Vrbnik, Kalinovac i Đelekovec. Aposlutni rekorder po povećanju izdvajanja je, pak, Satnica Đakovačka koja je sredstva za vrtiće, prema podacima Ministarstva financija, povećala za 73 puta!

Prema podacima Ministarstva financija o izvršenju proračuna općine su u 2021. (podaci za 2022. još nisu dostupni) za predškolski odgoj osigurale 749,5 milijuna kuna. Gledajući po udjelu proračunskog izdvajanja za vrtiće dio općina uvelike nadmašuje i same gradove. Maksimalna izdvajanja za predškolski odgoj u vodećim gradovima kreće se, naime,  od 25 do 29 posto proračuna, dok dvije općine za vrtiće izdvajaju gotovo 80 posto proračuna! Kod šest općina sredstva za vrtiće u proračunu su bila veća od 50 posto, kod osam između 40 i 50 posto, kod 17 između 30 i 40 posto, 24 između 20 i 30 posto, dok ih je najviše s izdvojenih 10 do 20 posto.

Velikim dijelom veći iznos izdvojenog novca odnosi se na projekte gradnje ili dogradnje vrtića koja su u prošlom financijskom okviru prvenstveno financirana iz programa ruralnog razvoja.

Ključna ulaganja u vrtiće posljednjih godina provode se EU sredstvima, a do sada je povučeno više od 250 milijuna eura za gotovo 500 vrtića. U 2017. u cijeloj su Hrvatskoj u vrtiće financirana ulaganja od 80,6 milijuna kuna, u 2018. godini uloženo je preko 860 milijuna kuna, u 2019. 551 milijun kuna, u 2020. 151 milijun kuna, u 2021. 112 milijuna kuna,  a u 2022. godini ulaganja su bila vrijedna oko 225 milijuna kuna. Lani su i objavljena dva poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti ukupno vrijedna 1,62 milijarde kuna. Kroz NPOO se ukupno planira gradnja oko 300 novih vrtića i dodatna ulaganja od preko 200 milijuna eura. Odnosno, u sljedećem razdoblju planirano je 22,5 tisuća novih mjesta u vrtićima za djecu, čime bi bilo obuhvaćeno 90 posto mališana.

Primorski Dolac izdvojio je u 2021. godini 79,58 novca za predškolski odgoj, Jesenje 72,93 posto, Đelekovec 59,44 posto, Gračišće 57,23 posto, Sutivan 54,34 posto, Budinščina 50,10 posto, Tinjan 47,93 posto, Žminj 46,50 posto, Poličnik 44,51 posto i Galovac 42,29 posto. Sutivan je imao najviše izdvojenih sredstava po stanovniku, 14,2 tisuće kuna, Primorski Dolac 13,2 tisuće kuna, Jesenje 6,5 tisuće, Promina 5 tisuća, Bale 4,6 tisuća, Gračišće 4,3 tisuće kuna, Gorjani 4,1 tisuću, Vrbnik i Kalinovac blizu 4 tisuće i Đelekovec 3,6 tisuća kuna.

U odnosu na broj djece u vrtićima najviše je izdvojila Općina Jesenje, 746,9 tisuća kuna, Sutivan 546,2 tisuće, Gorjani 428,6 tisuća, Gornja Stubica 276 tisuća kuna, Gračišće 255,1 tisuću kuna, Nova Bukovica 247 tisuća kuna, Dežanovac 230 tisuća, Vrbnik 188,2 tisuće kuna, Đelekovec 185,1 tisuću kuna i Đulovac 164,4 tisuća kuna. Satnica Đakovečka u najvećem je omjeru povećala sredstva za vrtiće u proračunu u 2021. u odnosu na 2020. godinu, za gotovo 7,4 tisuće posto, Gorjani za 7,2 tisuće, Berek 5,3 tisuće, Punitovci 4,5 tisuće posto, Nova Bukovica 4,4 tisuće posto, Vrsi 3,5 tisuće, Štitar 3,5 tisuće, Bedenica 1,8 tisuća, Čađavica 1,2 tisuće posto i Sutivan tisuću posto.

Primorski Dolac imao je u 2021. godini izdvojenih 79,58 posto sredstava iz proračuna za vrtić, odnosno po stanovniku 13,3 tisuće kuna.

Općina je dobila novi vrtić, za kojeg je uporabna dozvola izdana krajem 2021. godine i kojeg trenutačno pohađa 14 mališana. Kroz program ruralnog razvoja dobivena je potpora iz EU od gotovo 6,6 milijuna kuna te dodatnih milijun kuna iz Fonda za regionalni razvoj i fondove EU.
Ukupna vrijednost radova bila je 9,6 milijuna kuna dok je za opremanje izdvojeno 795,3 tisuće kuna. Neto površina objekta je 700m2.

Vrtić je kompletno infrastrukturno opremljen, u objektu se provodi 10-satni program za jasličku skupinu i 10-satni program za vrtićku skupinu.
Vrtić je inače planiran za područje Dalmatinske Zagore.

Sutivan je s gotovo 14,2 tisuće kuna po stanovniku bio vodeći u 2021. godini po izdvojenim sredstvima za predškolsko obrazovanje.

Sutivan: Otvorena nova zgrada Dječjeg vrtića “Babarin”

U Sutivanu je lani otvoren novi vrtić. Dječji vrtić Babarin vrijedan je 7,7 milijuna kuna, a sredstva su osigurana iz programa ruralnog razvoja.  Općina je dobila i 3 milijuna kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za vrtić te si tako rasteretila  financijsko opterećenje, a mađarski donator donirao je veću količinu nove dječje didaktičke i sportske opreme za vrtićku dob.

Još jedan vrtić financiran iz programa ruralnog razvoja otvoren je u Općini Satinici Đakovačka, koja je u 2021. godini prema našoj analizi imala najveći rast izdvojenih sredstava za vrtiće u odnosu na 2020., za preko 7 tisuća posto. Nova zgrada vrtića Petar Pan može primiti 20 mališana.

Općina Jesenje imala je u 2021. godini najviše izdvojenih sredstava iz proračuna za predškolski odgoj po djetetu koje je boravilo u vrtiću, 746,9 tisuća kuna. Općini Jesenje je za izgradnju dječjeg vrtića odobrena potpora u iznosu od 7,4 milijuna kuna kroz program ruralnog razvoja. Kako piše u Demografskim mjerama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Općina prvo dijete u vrtiću sufinancira sa 50% cijene vrtića, drugo 70% a za treće puni iznos cijene vrtića.

U top deset općina po visini izdvojenih sredstava za vrtiće u 2021. godini bila je Općina Poličnik, 44,51 posto.

Kako nam kaže načelnik Davor Lončar, Općina je smanjila cijenu vrtića roditeljima te sada pokriva 80 posto od tržišne cijene. Općina ima čak četiri vrtića u koje je smješteno 200 mališana, ali zbog priljeva stanovništva i ujedno rasta broja djece, već se javila potreba i za novim vrtićem, kaže načelnik. Trenutačno je 10-tak djece neupisano. (L.K.)