Javna uprava treba lidere. Lidere koji će bez obzira na zakonski okvir učiniti dodatni napor, napraviti iskorak i svoj tim motivirati puno dalje od materijalne nagrade.

U gradovima, općinama, županijama postoji velika tiha većina lidera koji s ciljem da zaista građanima budu servis svoje posao doživljava više kao poziv i ulaže dodatni napor. Ništa drugačije nije niti u ostalom dijelu javne uprave bez obzira na loš rejting u javnosti.

Naravno da je takav pozitivan  stav motiviran i stavom dužnosnika i onih koji takve organizacije vode. Zato je toliko bitno da lideri u javnoj upravi imaju otvoreni um, sklonost ka novim tehnologijama i izuzetan osjećaj za timski rad. Jer svaki lider koji želi uspješno motivirati ljude i poticati promjene razumije, usmjerava i aktivno radi s ljudima.

Tri jednostavna ključa obuhvaćaju:

Razumijevanje

Kroz proces vođenja lider mora razumjeti kako ljudi razmišljaju, na što se fokusiraju i što točno rade, a da ih to čini uspješnima ili neuspješnima. Da bi to mogao nužno je da ih sluša s razumijevanjem i da razumije kako informaciju o njihovim željama i stanju treba tražiti i u neverbalnoj komunikaciji, poslovnim rezultatima, neformalnim izjavama. Svaki lider prvenstveno mora biti dobar komunikator, a onda tek sve ostalo.

Usmjeravanje

Iako se ne čini tako ovo je jedan od najbitnijih segmenata vođenja. Nužno je znati što točno reći kako bi potaknuli proaktivnu promjenu kod ljudi, motivirali ih i pomogli da dođu do vlastitih rješenja. Nemojte zaboraviti da usvajanje novih znanja i vještina treba biti oko 70% vlastito iskustvo. Ukoliko jeste tako vaše znanje će ostati trajno unutar vas uvijek dostupnu u svakoj situaciji. Odgovorni za putovanje do tog otkrića imaju u velikoj mjeri lideri. To je neupitno.

Aktivan rad

Dokazano je da aktivan rad s ljudima povećava učinkovitost za oko 88%. To je zaista velik postotak.  Ljudima u timu je potrebno dati širu sliku, educirati ih, dati povratnu informaciju i podsjećati ih na uvide koje su imali. Dobar tim se ne stvara jednokratno. Dobar tim se stvara, održava i potiče svaki dan u svakoj situaciji i na sve načine koji su vam kao lideru dostupni. Stvarnu brigu o ljudima ne može zamijeniti niti jedan pravilnik, niti jedna uredba ili propis. Stvarna briga o ljudima koji vas okružuju gradi se svake minute i vraća se višestruko.

 

*  Melita Pavlek je stručnjak za lokalnu demokraciju i razvoj, savjetnica za komuniciranje i NLP leadership praktičar. Uz bogato iskustvu u odnosima s javnošću i novinarstvu, dugo godina je bila aktivna u udrugama civilnog društva. U svojim predavanjima i edukacijama kombinira napredne tehnike leadershipa i coachinga.

*Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u komentarima i blogovima objavljenima na portalu gradonačelnik.hr pripadaju autoru te ne predstavljaju nužno stavove uredništva.