Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv općinama  za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini. Javni poziv je objavljen sukladno Programu potpore općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi prvenstveno u općinama s potpomognutih područja, u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi, ali i u općinama razvrstanima od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, a koje ulažu značajnija financijska sredstva u predškolsku djelatnost.

Za provedbu Javnog poziva u državnom proračunu  osiguran je ukupan iznos od 2.853.835,03 eura. Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 2,6 milijuna eura, a za  općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 253.835,03 eura.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Javnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava. Rok za podnošenje prijava istječe danom iscrpljenja raspoloživih sredstava. Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. (Središnji državni ured za demografiju i mlade, L.K.)