Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je odluku o financiranju regionalnih te lokalnih razvojnih projekata iz državnog proračuna, a među njima je i preko 200 projekata u općinama, prije svega namijenjenima za gradnju ili sanaciju prometnica, postavljanja rasvjete, ali i dogradnju vrtića ili škola i sportskih dvorana.

Tako je primjerice Općina Antunovac dobila 400.000 kuna za sanaciju nerazvrstanih cesta dijela Ulice kralja Zvonimira, Poličnik 390.000 za izgradnju lokalnih vodovodnih mreža, Ernestinovo 250.000 kuna za sanaciju pješačke staze u Laslovu, isto toliko i Bošnjaci za gradnju nerazvrstane ceste te Općina Mače za asfaltiranje nerazvrstane ceste i isti iznos Strizivojni za rekonstrukciju Ulice bana Jelačića te Općini Zagorska Sela za gradnju mrtvačnice.  Općini Ivankovo je odobreno 240.000 kuna za rekonstrukciju i gradnju zgrade groblja, a isti iznos Mariji Bistrici za sanaciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta,  Lovasu 270.000 kuna za gradnju tematskog parka – spomen područje minsko polje, Općini Nijemci 220.000 kuna za izgradnju pješačke staze, a isti iznos i Dardi za rekonstrukciju biciklističke staze u naselju Mece. Za izgradnju i postavljanje rasvjete NK Čepin, Općini Čepin je odobreno 160.000 kuna.

Od većih iznosa, čak 450.000 kuna odobreno je Općini Donji Kraljevec za dogradnju DV Ftiček,  420.000 kuna Općini Sveti Juraj na Bregu za rekonstrukciju PŠ Zasadbreg, 400.000 kuna odobreno je Općini Vodovec za prenamjenu stambene zgrade u turističke namjene, Općini Marina 300.000 za uređenje obale, za rekonstrukciju vrtića općini Petrijevci 260.000 kuna, a Općini Drnje 210.000 kuna, Pitomači za dogradnju i rekonstrukciju dječjeg vrtića Potočnica 350.000 kuna, isti iznos općini Netretić za gradnju školske sportske dvorane PŠ Jarče Polje te Općini Sveti Petar Orehovec za također gradnju sportske dvorane u osnovnoj školi, dok je 350.000 odobreno i Dragaliću za gradnju ambulante te Kloštar Ivaniću za pojačano održavanje pješačke staze Zagrebačka uliac – Lipovec – Lonjski, a Semeljcima 330.000 za gradnju trga.

Nakon što se realizira financiranje za 2021. godinu, slijedit će i novo, za što su projekti već u pripremi. Među njima primjerice i projekt gradnje i održavanja nerazvrstane ceste u Primorskom Dolcu. (L.K.)