Općina Sutivan je Odlukom o socijalnoj skrbi koju je donijelo Općinskog vijeća na svojoj 13. sjednici podigla i utvrdila visinu Pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 1.350,00 € (napominjemo da je dosadašnji iznos je bio 398,17 €).

Pravo na pomoć za novorođeno dijete (prvo dijete i svako daljnje novorođeno dijete) priznaje se roditeljima novorođenog djeteta, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

  1. Najmanje jedan roditelj je državljanin Republike Hrvatske,
  2. Najmanje jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište na području Općine Sutivan,
  3. Novorođeno dijete ima prijavljeno prebivalište na području Općine Sutivan.

Ukoliko drugi roditelj nema prebivalište na području Općine Sutivan, potrebno je dostaviti dokaz da od druge jedinice lokalne samouprave u kojoj ima prebivalište nije ostvario pravo na pomoć za novorođeno dijete, tvrde u Općini.

Ovom Odlukom, kako kažu, kao i nizom ostalih mjera (izgradnja novog dječjeg vrtića, stipendije, projekt rekonstrukcije osnovne škole, uređenje igrališta…) Općina Sutivan nastoji ostvariti kontinuitet pozitivnih demografskih trendova u svom malom, lijepom i prosperitetnom Sutivanu. (Općina Sutivan)