U četvrtak će se u vijećnici Općine Viškovo potpisati ugovori o radu sa šest žena koje će, u sklopu projekta ‘Ruke pomažu’ idućih 30 mjeseci raditi na poslovima gerontodomaćice i pužati pomoć i skrb za 26 korisnika, starijih i nemoćnih te osoba u nepovoljnom položaju na području općine Viškovo.

Općina Viškovo u partnerstvu s Općinom Klana te obveznim partnerima na projektu – Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Regionalni ured Rijeka te Centrom za socijalnu skrb Rijeka započela je, naime,  provedbu projekta „Ruke pomažu“  („Zaželi –program zapošljavanja žena“) koji se 100% financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.715.572,50 kuna.

Osim što će se projektom zaposliti šest nezaposlenih žena koje će pružati pomoć i potporu starijim i nemoćnim osobama, dodatna vrijednost projekta je njihovo osposobljavanje za poslove gerontodomaćice te dobivanje certifikata čime će se unaprijediti njihovo znanje i vještine.

Zaposlenim gerontodomaćicama tijekom trajanja projekta osigurana su sredstva za plaće i prijevoz. (načelnik.hr/M.P.D.)