Općina Marija Bistrica u prošlo je godini, unatoč koroni, zabilježila rast zaposlenosti. Prema podacima DZS-a, broj zaposlenih porastao im je za 15,79 posto  – sa 589 u 2019. na 682 u prošloj godini.

Načelnik Općine Josip Milički kaže nam da je rast zaposlenosti na području općine rezultat porasta potražnje za zaposlenicima u okruženju, prije svega i blizine Zagreba. S druge strane potražnja je u malim privatnim obrtima (građevinarstvo, izrada namještaja, strojarske usluge) kao i u uslužnim djelatnostima, a tome je doprinijela i mjera samozapošljavanja.

Općina sudjeluje u poticanju otvaranja privrednih subjekata u oslobađanju komunalne naknade i sufinanciranju kamata na poduzetničke kredite.

Daljnjim pozitivnim trendovima kad je zapošljavanje u pitanju sigurno će doprinjeti i gradnja poslovne zone na području pogona bivše Tehnomehanike koju je Općina dobila u vlasništvo od države, a u koju će Općina ove godine uložiti gotovo 300 tisuća kuna.  Riječ je o kompleksu od od 40 tisuća kvadrata, gotovo 10 tisuća kvadrata proizvodnih pogona, ali tu je još jedan dio od oko 3,5 tisuće kvadrata  s 500 kvadratnih metara poslovnih prostora koji je direktno darovan Mariji Bistrici za korištenje za javne i društvene namjene. Načelnik Milički očekuje da će se na ovom prostoru kroz godinu-dvije naći i nova poduzeća, nove firme koje će zaposliti mještane ne samo Marije Bistrice, već i šire okolice.(m.p.d.)