Općina Lovas raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje potpore za stambeno zbrinjavanje prema Mjeri  Programa demografskih  i pronatalitetnih mjera Općine Lovas za 2024. godinu – Potpora novoosnovanim obiteljima. Riječ je o potporama prilikom kupovine prve nekretnine za stanovanje na području Općine Lovas za što se može dobiti iznos do 2.000 eura te isto toliko prilikom kupovine prvog građevinskog zemljišta za izgradnju stambene nekretnine na području Općine.

Pravo na dodjelu pomoći iz točke I. imaju državljani Republike Hrvatske, koji imaju prijavljeno prebivalište i boravište (osim studenata) na području Općine. (Općina Lovas, L.K.)