Ukupno 13.300 eura je Općina Lobor osigurala za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru provedbe mjera kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji.

Mjere kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Lobor jesu: Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 4.000 eura,  sufinanciranje kupnje obiteljske kuće/stana u iznosu do 50% kupoprodajne cijene, a najviše do 4.000 eura, sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ili rekonstrukciju obiteljske kuće kojom se osigurava novi stambeni prostor u iznosu od 50% kamate za odobrene stambene kredite, odnosno u maksimalnom iznosu do 73 eura mjesečno za maksimalno 5 godina otplate kredita te četvrta mjera, financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor u iznosu do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalno u visini do 2.655 eura.

Prihvatljivi korisnici mjera su mlade obitelji, ne starije od 40 godina, pod uvjetom da u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje; da isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske. Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj i samohrani roditelj.

Rok za dostavu zahtjeva je 30. rujna 2024. godine ili do dana objave obavijesti o iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranja Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi. (L.K.)