Općina Lipovljani jedna je od onih koje su prošle godine, unatoč krizi zbog korone, zabilježile rast broja zaposlenih od gotovo 10 posto. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je u Općini Lipovljani prošle godine bilo 544 zaposlenih, 41 više nego godinu ranije.

Radna mjesta Općina je za vrijeme prvog vala korone spašavala izvanrednim potporama poduzetnicima kojima je, epidemiološkim mjerama, bio zabranjen rad. Osigurali su im jednokratne potpore u iznosu od pet tisuća kuna, oslobodila ih plaćanja komunalne naknade te naknade za korištenje javnih površina i postavljanje terasa.

Nova zapošljavanja potiču, pak, posebnim potporama za koje godišnje izdvajaju preko 400 tisuća kuna. Poduzetnici i obrtnici dobivaju tako po 10 tisuća kuna za svaku novozaposlenu osobu s višom ili visokom stručnom spremom, po 8 tisuća kuna svaku novozaposlenu osobu sa srednjom stručnom spremom te po 4 tisuće za svaku novozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja NKV, bez zanimanja. Kroz ovaj program u protekle tri godine otvoreno je šest novih obrta, a ove godine jedan.

Općina zapošljava i kroz program javnih radova, u posljednje četiri godine zaposleno je tako 60 nezaposlenih osoba, a osigurali su i EU sredstva za jedan od najpopularnijih projekata zapošljavanja – ZAŽELI, kroz kojega su u prvoj fazi zaposlili osam, a u drugoj koja je započela prije nekoliko dana, 15 nezaposlenih žena.

Investicije, pak, privlače nizom povlastica – od subvencionirane cijene zemljišta u poduzetničkoj zoni, mogućnosti dugoročnog najma zemljišta, sniženih cijena komunalnog doprinosa i potpunog oslobađanja plaćanja komunalne naknade u prvih osam godina poslovanja društva. Subvencioniraju kamate na poduzetničke kredite, investitorima osiguravaju besplatno priključenje na električnu energiju i vodovodnu mrežu, a tu su i ranije spomenute naknade za nova zapošljavanja.

Uz sve to, osiguravaju i subvencije u poljoprivredi i pčelarstvu. Načelnik Nikola Horvat kaže nam kako planiraju i nove mjere u poljoprivredi, kao i za potencijalne investitore koji žele investirati u poduzetničke zone u Lipovljanima, osobito za osnivanje novih tvrtki. ‘Uvjeren sam da ćemo time postati konkurentniji i mnogo većim gradovima i privući nove investitore koji će otvoriti nova radna mjesta’, kaže Horvat. (m.p.d.)