Odlukom načelnika Općine Lekenik, Ivice Perovića, povećan je iznos za jednokratnu novčanu pomoć prilikom rođenja djeteta.

Tako će se odsad za prvo dijete i dalje isplaćivati tri tisuće kuna, ali za razliku od prijašnjih godina kada je za svako sljedeće dijete bilo namijenjeno po tisuću kuna sada će se za drugo dijete isplaćivati pet tisuća, a za treće i svako sljedeće po deset tisuća kuna. Ovim iznosima Općina Lekenik izjednačila se s 20-ak gradova s najvišim naknadama za bebe u zemlji.

Više informacija o uvjetima, potrebnoj dokumentaciji i rokovima podnošenja Zahtjeva nalazi se na službenoj stranici Općine Lekenik. (V.H.)