Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Na poziv se mogu javiti ministarstva, županije, gradovi i općine. Ukupna bespovratna sredstva iznose 302,6 milijuna eura. Minimalan iznos je 100.000 eura, a maksimalan čak 20 milijuna eura.

Cilj ovog Poziva, kako se navodi,  je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole. Naime, gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene.

Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućiti da 70% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni. Ovim se infrastrukturnim ulaganjem osiguravaju bolji uvjeti za učenje i poučavanje.

Iz NPOO proizlazi obveza MZO-a da napravi procjenu potreba infrastrukturnih ulaganja za prelazak na jednosmjenski rad na temelju prikupljenih podataka o infrastrukturnim kapacitetima osnovnih škola i veličini razrednih odjela, uzimajući u obzir demografska kretanja te razradi kriterije i objavi poziv osnivačima za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. (L.K.)