Kako bi se svim mještanima približile Općinske financije te ih se bolje upoznalo sa najvažnijim financijskim dokumentom (proračunom), pripremljen je ‘Proračun u malom za 2021. godinu’, uz osvrt na proteklo četverogodišnje razdoblje i najvažnije realizirane projekte u tome periodu.

‘Ovaj će proračun za sve stanovnike naše Općine osigurati najviši nivo javnih usluga. Posebno smo vodili računa o zadržavanju standarda javnih potreba mještana, osobito u segmentu socijalnih prava i predškolskog odgoja, ali smo isto tako nastojali zadržati visoki komunalni standard uređenja naše OpćineSvjesni da bez ulaganja nema napretka, osigurali smo i znatna sredstva za važna investicijska ulaganja. Uz strateške projekte i ulaganja u Poduzetničke zone Blatnjača i Hatnjak, planiramo asfaltiranje i rekonstrukcije ulica i staza, daljnje uređenje centra općine, održavanje javne rasvjete, javnih površina i groblja. Kako bismo potakli obrazovanje mladih ljudi i olakšali školovanje, dio sredstava ulažemo u stipendije,
a dio proračunskih sredstava usmjeravamo u programe osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja….U protekle četiri godine učinjeni su veliki pomaci u našoj općini, te stvoreni svi potrebni preduvjeti za dolazak investitora te gospodarski napredak cjelokupne općine, sa ciljem otvaranja radnih mjesta, da što više mladih ljudi i obitelji ostane u našoj Općini te da ih što više dođe živjeti kod nas’, poručio je načelnik općine Nikola Horvat u uvodu ove digitalne brošure koja će svim stanovnicima omogućiti uvid općinske financije. (m.p.d.)