Općina Fažana i Komunalac Fažana uspješno su dovršili radove na sanitarnim čvorovima na plaži Valbandon.
Treba istaknuti kako se ovdje radi o izrazito frekventnoj lokaciji posebice u ljetnim mjesecima. Uvjereni smo kako će ovi novi sanitarni čvorovi biti od koristi korisnicima rekreacijskog parka i dječijeg igrališta u neposrednoj blizini. (Općina Fažana)