Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je  Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova“. Poziv je otvoren od 20. listopada 2020., a datum početka zaprimanja projektnih prijava je 03. prosinca 2020. od 09:00 sati

Prihvatljivi prijavitelji su gradovi i općine u Republici Hrvatskoj.

Opravdani troškovi su samo izravni troškovi koji su neposredno povezani s provedbom projekta odnosno ostvarivanjem jednog ili više ciljeva projekta:

Troškovi vezani za kupnju neophodne nove opreme i uređaja za provođenje projekta
Troškovi vanjskih usluga
Troškovi vanjskih usluga neposredno vezanih uz projekt:
savjetodavne usluge;
usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije (programski paketi s pratećom izobrazbom za korištenje, licence itd.);
usluge izrade analiza, evaluacija, istraživanja, stručnih mišljenja, izvještaja s povezanim dokumentima za usvajanje od nadležnog tijela grada ili općine itd.
Troškovi vezani uz elektronske promotivne aktivnosti izravno povezani s provedbom projekta
Troškovi uspostave mrežnih stranica projekta radi vidljivosti projekta i njegovih ciljeva
Ostali troškovi za koje podnositelj prijave izjavi da su neophodni za provedbu projekta odnosno ostvarivanje jednog ili više ciljeva projekta, a Fond utvrdi njihovu opravdanost.
Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 8.000.000,00 kuna. Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 500.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove:

do 80% ukoliko se radi o:
projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode,
projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze
na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka,
do 60% ukoliko se radi o:
projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze
na drugoj skupini otoka i
na brdsko-planinskom području,
do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske. (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)