Iza nas je, unatoč zdravstvenoj krizi uzrokovanoj koronavirusom, uspješna godina razvitka i napretka naše zajednice na svim područjima života. Funkcioniramo bez ikakvih poteškoća, a uprava općine radila je  kroz cijelo razdoblje u punom kapacitetu kako bismo bili na raspolaganju našim mještanima.  Iako su se proračunski prihodi osjetno smanji,  racionalizacijom  i pomnim planiranjem, sve započete projekte smo realizirali, a isto tako nastavili i s provođenjem započetih. Pozitivno ulazimo i u 2021. godinu, vodeći računa o potrebama svih naših žitelja

Marijana Junušić i njezin tim upravljaju Općinom Ernestinovo od izbora 2017., a o uspješnosti i efikasnosti najbolje govore brojke – proračun su sa tadašnjih pet milijuna kuna povećali na dvanaest, pokrenuli su 46 projekata, za mnogobrojne projekte osigurali su EU financiranje – izgradili su novi vrtić, rasvjetu, ceste, kanalizaciju, dječja igrališta, povećali naknade za bebe, uveli stipendije… Što je sve napravljeno i što se planira, ispričala nam je sama načelnica.

Gđo Junušić, ulazimo u sam finiš Vašeg prvog mandata na čelu Općine Ernestinovo – kako ste zadovoljni rezultatima, jeste li realizirali sve što ste planirali u ovom razdoblju?

-Na početku samog mandata, a i u izbornoj kampanji, postavili smo si dostava visoke ciljeve. Sa zadovoljstvom mogu istaknuti da smo ih ostvarili pa smo stoga i iznimno zadovoljni. Sa svojim suradnicima, djelatnicima općinske uprave i vijećnicima Općinskog vijeća svakodnevno smo ulagali napore i promišljali o stvarnim potrebama kako naših mještana, tako i naših naselja, vodeći se prioritetima i raspoloživim resursima, kako materijalnih tako i financijskih.

Kada sam preuzela dužnost općinske načelnice 2017.g  izvorni proračun Općine iznosio je svega 2,5 milijuna kuna, a nepodmirene obveze su bile 1,25 milijuna kuna. Općina na računu nije imala  financijskih sredstava, što znači da smo bili u „minusu“ pola vlastitog proračuna. Za malu općinu poput naše bio je veliki izazov u što kraćem roku podmiriti sve nepodmirene obveze, a s druge strane postoji potreba za ulaganjima u izgradnju, zapuštenu i neizgrađenu infrastrukturu kao i u sve ostale segmente ruralne zajednice.

Prvenstveno smo se usmjerili na podmirenje obveza kako bismo postali likvidni i na prijavu na natječaje za sufinanciranje projekata.

Kako bismo mogli provesti sve projekte i programe od osobite važnosti, a koji su financijski veoma zahtjevni za skroman općinski proračun, redovno smo se prijavljivali na natječaje, te smo u izgradnji i ulaganjima koristili  sredstva Europske unije, sredstva koja su dodjeljivanja putem natječaja resornih Ministarstava, Osječko-baranjske županije i ostalih državnih institucija.

Predano, odgovorno i u sinergiji smo radili, praktički bez predaha, a rezultat našeg rada je realizacija planiranih kapitalnih i infrastrukturnih projekata. Uz njih započeli  smo i mnoge kapitalne i infrastrukturne projekte koji nam prvotno i nisu bili u planu, no radeći i prateći trendove, prilagođavali smo se novonastalim potrebama kao i mogućnostima financiranja.

U suradnji  i uz potporu prije svega Osječko-baranjske županije, resornih ministarstva, državnih institucija (Hrvatske vode, Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste, Vodovod Osijek) i  Vlade RH realizirali smo i pripremamo mnoštvo projekata koji su od osobitog značaja za našu zajednicu.

Kakva je sada financijska slika Općine i koliki je proračun?

  Općina ima stabilne i održive financije i ni u jednom trenutku nismo doveli u pitanje financijsku stabilnost. Sve svoje obveze podmirujemo pravovremeno. Proračun je sa 5 milijuna kn u 2017. g., porastao za više od 7 milijuna kuna u 2020.g.  te protekle dvije godine iznosi 12 milijuna kuna. Velike kapitalne investicije, poput izgradnje vodoopskrbne mreže (21 ml kn) i kolodvora (21 ml kn) ne idu preko našeg proračuna, no bitno je da se u naš kraj sustavno ulaže.

Kolika je vrijednost projekata koje ste pokrenuli i provodite u protekle tri i pol godine i koje biste projekte izdvojili kao najznačajnije?

-Ukupna vrijednost projekata koje smo pokrenuli i provodimo  u protekle 3 i pol godine iznosi 87 milijuna kuna, na naših izvornih 13 milijuna kn, što znači da ostvarene investicije premašuju naš proračun 7 puta.  U navedenom razdoblju odobreno nam je 46 projekata. Od navedenog iznosa, 82 milijuna kuna se odnosi na kapitalne i infrastrukturne projekte, a ostatak na projekte socijalne i društvene komponente.

Neki od značajnih projekata koje smo uspjeli realizirati su izgradnja novog dječjeg vrtića u Ernestinovu (6 milijuna kuna iz EU sredstava), osnivanje vlastite ustanove za pružanje usluge predškolskog odgoja i obrazovanja, besplatni kanalizacijski priključci (3,7 mil kn), rekonstrukcija pješačkih staza u našim naseljima (2,9 mil kn), izgradnja 7 nerazvrstanih cesta (6 mil kn), rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naselju Ernestinovo (21 mil kn), izgradnja kolodvora s kolosijecima u Laslovu (21 mil kn), izgradnja priprema za priključak na plin na trasi biciklističkih staza, izgradnja novih dječjih igrališta i uređenje postojećih, u potpunosti smo obnovili i izradili LED javnu rasvjetu u svim naseljima (1,1 mil kn), postavili pozivni semafor i LED treptajuće signale na izuzetno prometnoj državnoj cesti,  instalirali besplatni internet na javnim mjestima, projekt “Zaželi” u sklopu kojeg smo svakodnevno skrbili o 115 starijih i nemoćnih osoba i u sklopu kojeg smo zaposlili 16 žena u trajanju od 2.g., sanirali smo većinu divljih odlagališta, uredili i završili izgradnju mrtvačnice na mjesnom groblju u Laslovu, energetski obnovili zgradu sportske namjene, postavili turističku signalizaciju… i  još mnoštvo manjih ali jednako važnih projekata.  Započeli smo i izgradnju biciklističko-pješačkih staza (7,5 mil kn), izradu projektne dokumentacije za 2. fazu kanalizacijskog sustava za sva naselja i izgradnju katoličke crkve u Laslovu.  Iako je naglasak bio na izgradnji,  ulagali smo i u sve segmente socijalnog i društvenog života naše općine. Djeci slabijeg imovinskog stanja osigurali smo ljetovanje u Dubrovniku, uveli smo stipendije za učenike i studente, božićnice za umirovljenike, sufinanciramo učeničke i studentske karte, cijenu vrtića u iznosu od 65%,  vodeći računa i uvažavajući potrebe svih  generacija naših mještana.

Smatramo da smo na području infrastrukturnog uređenja naselja ostvarili veliki napredak,  jer je bila u potpunosti zapuštena i neodržavana dugi niz godina.

Ova godina je, na žalost, potpuno u znaku korone i krize koju je epidemija izazvala. Kako nosite sa čitavom situacijom i koliko Vam je ona poremetila planove kad su u pitanju planirani projekti i samo funkcioniranje općine?

-Naša općina, nažalost, bila je prva općina na području Osječko-baranjske županije, odnosno istočne Hrvatske, s evidentiranim oboljelim osobama. Pravovremenim donošenjem odluka i mjera u vidu sigurnosti građana i očuvanja njihova zdravlja, suradnjom sa stručnim i nadležnim službama, stožer CZ, pripadnici DVD-a Ernestinovo i Laslovo i općinski djelatnici su besprijekorno proveli sve svoje zadaća što je rezultiralo, a rezultira i nadalje malim brojem oboljelih osoba.  Naravno, tu je bila bitna i disciplina naših mještana, pa ih stoga moramo i pohvaliti na razumijevanju i pridržavanju svih izrečenih mjera i preporuka.

Iza nas je, unatoč zdravstvenoj krizi uzrokovanoj koronavirusom, uspješna godina razvitka i napretka naše zajednice na svim područjima života. Funkcioniramo bez ikakvih poteškoća, a uprava općine radila je  kroz cijelo razdoblje u punom kapacitetu kako bismo bili na raspolaganju našim mještanima.  Iako su se proračunski prihodi osjetno smanji,  racionalizacijom  i pomnim planiranjem, sve započete projekte smo realizirali, a isto tako nastavili i s provođenjem započetih. S te strane, nismo dopustili da nam pandemije ugrozi niti jedan projekt. Današnji svijet pun je turbulencija, promjena, nepredviđenih, a nažalost ponekad i kobnih događaja. Na nama je da ih pokušamo svladati na najprihvatljiviji i najpogodniji način za sve naše mještane.

Jeste li donosili neke posebne mjere pomoći gospodarstvu i mještanima u ovoj krizi?

-Kako bi smanjili gospodarske posljedice epidemije koronavirusa, Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na moj prijedlog donijelo je odluku o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade uslijed nastupa posebnih okolnosti za poduzetnike, tvrtke i obrte koji su obustavili rad u trajanju od 3 mjeseca.

Roditelje s područja Općine Ernestinovo čija djeca su pohađala vrtić u našim naseljima bila su oslobođena plaćanja vrtića do obustave mjere zabrane rada vrtića zbog koronavirusa.

Vaša općina je izrazito poljoprivredni kraj. Na koji način potičete poljoprivrednike i olakšavate njihovo poslovanje?

-Uredili smo otresnice na svim frekventnijim poljoprivrednim putevima. Organizirali smo i sufinancirali edukaciju o održivoj uporabi pesticida, edukacije o mogućnostima financiranja i  natječajima iz EU fondova koji su im na raspolaganju, dajući im na taj način pravovremenu informaciju. Kroz rad i članstvo Općine Ernestinovu u LAG-u Vuka- Dunav našim velikim i malim poljoprivrednicima na raspolaganju su natječaji za sufinanciranje kupnje mehanizacije. Drago nam je što su bili uspješni kroz navedene natječaje i dobili odobrenje svojih projekata.

Općina Ernestinovo potpisala je Sporazum o suradnji u provedbi projekta „Kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje“ s Osječko-baranjskom županijom.

Krediti se odobravaju uz kamatnu stopu od  5,0 postotni poen godišnje, a uključivanjem Osječko-baranjske županija koja subvencionira redovne kamatne stope s dva postotna poena i  Općine Ernestinovo sa dodatnih 0,5 postotna poena, korisnik kredita podmiruje razliku od svega 2,5 %.

Također, u suradnji s Osječko-baranjskom županijom kroz protekle dvije godine prikupili smo dovoljan broj zainteresiranih vlasnika poljoprivrednih zemljišta za izgradnju sustava navodnjavanja.  Osječko-baranjska županija prijavila je projekt „Sustav navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt (78 ha), Laslovo“ na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“  u travnju 2019.g. Agencija za plaćanje u  poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je za Sustav navodnjavanja Mala šuma-Velik vrt na području Općine Ernestinovo odobrila  9,5 milijuna kuna. Intenzitet potpore iznosi 100% svih prihvatljivih troškova iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Rok za izvođenje radova je 24 mjeseca,  a sama izgradnja će započeti na proljeće ove godine.

Planirate li neke nove mjere na tom planu?

-Nadovezujući se na izgradnju sustava navodnjavanja, planiramo edukacije naših poljoprivrednika o prednostima navodnjavanja, podobnim i dohodovnijim kulturama za uzgoj kako bi sustav funkcionirao i omogućio proizvodnju raznovrsnih visokokvalitetnih, domaćih proizvoda.

Svim poljoprivrednicima koji su obuhvaćeni sustavom navodnjavanja kroz prve dvije godine sufinancirat ćemo 50% fiksne naknade za korištenje sustava koja se obračunava po hektru zemlje.

Kako stojite s EU projektima, koliko ste dosad uspjeli povući i koje biste projekte istaknuli kao najznačajnije?

-Na početku mandata, kada smo počeli pisati i prijavljivati projekte na raspoložive natječaja, otegotna okolnost bila je da je kroz razdoblje od 2017.g pa unatrag do 2014. g. Općini Ernestinovo bio odobren jedan projekt,  i to dokument-strategija razvoja, koja je bila ukupne vrijednosti 60.000,00 kn.  Kada prijavljujete projekte, uvijek morate navesti najmanje 3 reference ili po mogućnosti što veći broj projekata koje ste proveli kako biste dokazali svoju financijsku, materijalnu sposobnost, a isto tako i da raspolažete odgovarajućim ljudskim kapacitetima za provedbu projekata. Naša općina nije imala takve reference, a u navedenom razdoblju nije joj odobren niti jedan infrastrukturni, kapitalni ni socijalni projekt. Uz mnogo požrtvovnosti i  izrazito puno truda i napora tima ljudi koji me okružuje, preokrenuli smo trend i od općine s 1 projektom u 4 godine, došli na općinu sa 46 projekata u 3 i pol godine rada, što je više nego po jedan projekt odobren po mjesecu našeg rada.

Rezultat svega je realizacija velikog broj projekata uz pomoć sredstava EU, kako infrastrukturnih tako i socijalnih, koje zasigurno ne bismo ni mogli započeti da nismo koristili sredstva EU.

Iz EU sredstava smo uspjeli  povući preko 26 milijuna kuna, što je znatno utjecalo na izvršenje našeg proračuna, koji je sa 5 milijuna u 2017. g, porastao za više od 7 milijuna kuna u 2020.g.

Koje biste projekte istaknuli kao najznačajnije?

– Izgradnju i opremanje novog Dječjeg vrtića financiranog u 100% iznosu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj ukupne vrijednosti 6 milijuna kuna, izgradnju biciklističko-pješačkih staza financiranu iz Kohezijskog fonda ukupne vrijednosti 7,5 milijuna kuna, svakako projekt „Zaželi- Osnažene Ernestine“ (2,5 milijuna kn) u sklopu kojeg smo skrbili o 115 starijih i nemoćnih osoba i zaposlili 16 žena na razdoblje od 2 godine, opremanje dječjeg igrališta multifunkcionalnom spravom i sustav navodnjavanja vrijedan 9,5 milijuna kuna koji bi trebao dodatno potaknuti poljoprivrednike na diverzifikaciju proizvodnje i omogućiti im proizvodnju dohodovnijih kultura.

Kakva je demografska slika Općine Ernestinovo i kojim mjerama se borite protiv negativnih trendova?

-Najbolju sliku demografskih kretanja će nam dati popis stanovništva koji će se izvršiti ove godine. Smatram da se trend iseljavanja dosta usporio u proteklom razdoblju. Svakako nas ohrabruje činjenica da je broj djece u osnovnim školama na našem području konstantan, a broj upisan djece u vrtiću u konstantnom porastu.  Kao i sva područja lijepe naše, pa i Europe, karakterizira nas demografsko starenje stanovništva. Naše područje naseljeno je starijom populacijom, pa se stoga kroj projekt „Zaželi“  i brojne druge programe svakodnevno brinemo o našim najstarijim članovima zajednice.

Primjetno je i doseljavanje mladih obitelji na naše područje, što ne čudi s obzirom na povoljan prometni položaj naše općine, blizinu velikih slavonskih gradova Osijeka, Đakova i Vinkovaca, te dobru infrastrukturnu i društvenu opremljenost naših naselja i životne uvjete i poticaje koje nudimo. U našim naseljima dostupne su osnovne škole, dječji vrtić koji nudi cjelodnevni boravak djece, dom zdravlja, osnovna komunalna infrastruktura (plin, voda, kanalizacija) i ina koje naše naselja čine privlačnima za stanovanje, nudeći stanovnicima sve ono što im može pružiti i veći grad, samo uz manje užurbanosti, buke i mirniji stil života.

Kako bismo preokrenuli negativne trendove, na početku mandata povećali smo jednokratnu novčanu pomoć sa 1.000,00 kn na 3.000,00 kn za prvo i drugo rođeno dijete, a za svako slijedeće 5.000,00 kn.  Rad dječjeg vrtića financiramo u iznosu od 70%, a polazak djece u jaslice sa 700,00 kn. Program predškole za svu predškolsku djecu je besplatan. Učenike osnovnih škola na početku godine opremimo bilježnicama, a u  suradnji s Vladom RH i županijom u 100% iznosu sufinanciramo  prijevoz za srednjoškolce. Sufinanciramo i prijevoz redovitih i izvanrednih studenata na mjesečnoj bazi, uveli smo stipendije za studente i učenike.

Općina Ernestinovo potpisala je Sporazum o suradnji u provedbi projekta „Stambeni krediti“ s Osječko-baranjskom županijom.

Projekt je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem na području Općine Ernestinovo i radnim odnosom na području Osječko – baranjske županije, bez obzira na godine života, za kupnju kuće na području naše općine. Po svakom odobrenom kreditu, Županija Osječko-baranjska i Općina Ernestinovo subvencionirati će kamatu u visini od 1%, odnosno ukupno 2% kamate na odobreni kredit poslovne banke, što u konačnici znači da građani mogu dobiti stambeni kredit s kamatnom stopom od 0.49%. Subvencije se odnose na prvih 10 godina otplate kredita, a minimalni rok otplate kredita je 15 godina. Rješavanje stambenog pitanja preduvjet je ostanka ljudi u našoj zajednici, zasigurno će pridonijeti ublažavanju negativnih demografskih trendova, ali je i preduvjet gospodarskog rasta i razvoja.

Planirate li još neke nove mjere na tom polju?

-Dakako. Ovih dana prijavit ćemo projekt „Unapređenje usluga za djecu u predškolskim ustanovama“ i na taj način omogućiti produljen rad našeg vrtića te daljnjim osposobljavanje naših odgajatelja i  oplemenjivanjem prostora utjecati na  poboljšanje pružanja usluga za naše mališane koji pohađaju vrtić.

Planiramo opremiti  i otvoriti jasličku skupinu u vrtiću i na taj način olakšati usklađivanje poslovnog i privatnog života naših roditelja, uvesti program za darovitu djecu i elemente Montessori programa koji potiče  njegovanje dječje osobnost, neizravno potiče zanimanje za različita područja, a učenje pretvara u igru. Cilj nam je neprekidnim ulaganjem u sustav predškolskog odgoja  osigurati poticajnu okolinu koja povećava dječju prirodnu radoznalost i omogućuje djetetu spontano učenje otkrivanjem.

U suradnji s dvije osnovne škole koje djeluju na našem području osigurali smo sredstva za NAJučenike, uveli smo i stipendije za darovite studente, a kako nam financijska sredstva budu dopuštala povećavat ćemo i broj stipendija.

Kakvi su planovi do kraja mandata, što stanovnici još mogu od Vas očekivati u ovih nešto više od pola godine, koliko je ostalo do izbora?

-Nastaviti ćemo sa svim započetim projektima i završiti ih u skladu s rokovima, nastaviti s izgradnjom infrastrukture u vidu  biciklističkih i pješačkih staza, završiti rekonstrukciju vodovodne mreže i pripreme za priključak za plin.

Kroz 2020.g. započela je izrada dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste koja prolazi kroz naselje Ernestinovo i koja će podosta izmijeniti izgled samog naselja, ali i ono najvažnije povećati sigurnost svih sudionika u prometu.

 Budući da je na  području naše općine izgrađeno točno pola kanalizacijskog sustava, nastaviti ćemo s  izradom projektne dokumentacije za II. fazu kanalizacije. Ovo je veliki korak ka izgradnji preostalog dijela kanalizacije i završetku cjelokupnog kanalizacijskog sustava naše općine, jer bez projekta i dozvola ne možemo ni početi graditi.

Veselimo se ovom projektu zajedno sa svim mještanima, jer znamo koliko nam je prijeko potreban i važan sustav kanalizacije zbog zasićenosti naših sabirnih jama i razine podzemnih voda, a isto tako kako bismo doprinijeli zaštiti okoliša u kojem obitavamo i kako bismo našim mještanima omogućili poboljšanje komunalnog standarda i pružanje nužnih komunalnih usluga za stanovanje.

Pred nama je i odobrenje projekta „Zaželi II“ kojem se osobito radujemo, zbog svih naših korisnika koji se bili obuhvaćeni njime kroz I. fazu. Njegova korist za zajednicu je višestruka – svakodnevna skrb i briga o starijim i nemoćnim osobama, njihova inkluzija u društvo, vraćanje osjećaja pripadnosti zajednici, a s druge strane zapošljavanje 20 dugotrajno nezaposlenih žena.

Planiramo u potpunosti obnovi crkvu Presvetog trojstva u Ernestinovu kako bismo ju konačno, nakon više od 10 godina mogli posvetiti, a nastavit ćemo i s izgradnjom katoličke crkve u Laslovu, uređenjem dječjih igrališta, parkova , javnih površina…

Na kraju, što biste istaknuli kao svoje najveće postignuće, po čemu je Općina Ernestinovo danas bolje mjesto za život i rad nego što je bila prije Vašeg dolaska na načelničko mjesto?

-Pozitivno smo završili sve godine koje su iza nas, te pozitivno s mnoštvo programa i zamisli ulazimo i u 2021. godinu, vodeći računa o potrebama svih naših žitelja počevši od najmlađih,  kroz izdvajanje sredstava za jednokratne pomoći u vidu naknade za novorođeno dijete,  program predškolskog i školskog obrazovanja, izdvajanja za učenike i studente kroz stipendije i sufinanciranje prijevoza, socijalnu skrb, pomoći kućanstvima i građanima, kroz brigu o starijim i potrebitim mještanima, izdvajanja za božićnice za umirovljenike, kroz izdvajanja sredstava za zdravstvo, javne potrebe u sportu, kulturi, komunalno uređenje naselja i sve ostale segmente kojima svakodnevno pridonosimo poboljšanju kvalitete života naših žitelja.

Kroz cijelo razdoblje zadržali smo i razvojnu komponentu, nastavljajući sa izgradnjom započetih kapitalnih i infrastrukturnih projekata i s mnoštvom infrastrukturnih projekta u planu u koje ćemo tek krenuti.  Projekti koje smo realizirali i započeli naslanjaju se i nadovezuju jedan na drugog, te je stoga teško izdvojiti neki od njih kao postignuće. Svaki naš mještanin ima drugačije poglede i potrebe. Nekom od njih je važan vrtić, nekom cesta, a nekom društveni život. Intenzivnim radom, pokrenuli smo napredak naše zajednice, slažući i vežući projekt uz projekt poput puzzla, kako bi u konačnici stvorili sredinu za život , jednu cjelinu koja će svojim žiteljima ponuditi ono najbolje.

Iako sam ja ta koja kao općinska načelnica istupa ispred Općine Ernestinovo na potpisima ugovora, prilikom dodjele sredstava, oko sebe i uz sebe imam tim predanih i marljivih ljudi koji ulažu ogromne napore u svakodnevnom radu i koji su na raspolaganju svim žiteljima u svako doba.

Stoga NAŠIM najvećim postignućem smatram da smo predanim  i odgovornim radom, ispunjavajući obećano, vratili vjeru i optimizam u ljude, da smo učvrstili temelje naše zajednice i svakodnevnim aktivnostima u općinskoj upravi koje su usmjerene na pružanje  boljeg, ugodnijeg i sigurnijeg svakodnevnog života cijele naše zajednice, vezali ljude uz naš kraj, potaknuli dolazak novih stanovnika i učinili naša mjestima ljepše i ugodnije svakodnevice. (Marija Pulić Drljača)