Izgradnja nove zgrade osnovne škole i sportske dvorane nije samo investicija veća od 35 milijuna kuna nego je i najznačajniji projekt u zadržavanju mladih obitelji u našem kraju i objekt koji zauvijek mijenja vizuru same općine. Završetkom ovog projekta, djeca osnovne škole Bedenica imat će uvjete za svoje školovanje i sportski razvoj kao i djeca u većim gradovima Zagrebačke županije, a što nam je od početka bio cilj

S načelnikom Općine Bedenica razgovaramo o projektima i mjerama kojima je u proteklih deset godina, koliko je na čelu Općine, radio na podizanju kvalitete života svojih stanovnika, kao i planovima do kraja mandata…

G.Cvrlja, već više od deset godina ste na čelu Općine Bedenica. Koliko ste zadovoljni svojim rezultatima, jeste li uspjeli realizirati sve što ste planirali?

– Za načelnika sam izabran tri puta putem neposrednih izbora 2009. , 2013. , 2017. godine i u tim godinama nastavljen je razvoj općine u jednu vrlo prepoznatljivu i neizostavnu jedinicu lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji, a i šire. Važno je bilo nastaviti temeljnu ideju osnivača općine, a to je da ona jača u svim segmentima i da se njeno stanovništvo ima uvjete za život kao i stanovnici većih gradova u Zagrebačkoj županiji. Na tom tragu nastavio sam rad i danas možemo reći da je kvaliteta života u Bedenici višestruko bolja nego što je to bilo u vrijeme kada smo bili sastavni dio nekadašnje općine Sveti Ivan Zelina.

Po čemu je Vaša općina danas bolje mjesto za život nego što je bila prije deset godina, gdje je ostvaren najveći napredak i koji su najvažniji projekti koje ste pokrenuli/realizirali?

 -Višegodišnjim predanim radom svim mojih prethodnika te nastavkom tog kontinuiteta od 2009. godine uspjeli smo osigurati vodovodnu mrežu na području cijele općine, pokrivenost plinovodom je na 80 posto općine, javna rasvjeta je u svim mjestima,  asfaltirane su sve legalizirane nerazvrstane ceste, obnovljeno je i prošireno općinsko groblje, obnovljeni su svi društveni i vatrogasni domovi  na području općine, obnovljena je zgrada Općine, nastale su i djeluju mnoge udruge koje promiču ime i ugled općine Bedenica, osnovana je vatrogasna zajednica općine Bedenica… Nadalje, područna škola Bedenica koja je bila u sastavu osnovne škole Dragutin Domjanić iz Svetog Ivana Zelina postala je samostalna osnovna škola  u koju je putem sredstava Zagrebačke županije uloženo preko 35 milijuna kuna – izgrađena je nova zgrada osnovne škole, a u tijeku je gradnja sportske dvorane. Počela je i rekonstrukcija zgrade stare škole izgrađene davne 1889 godine  u kulturni centar koji će biti multifunkcionalni  objekt na korist svih mještana općine, kao i izgradnja zgrade javne namjene u sklopu koje će biti smješten vatrogasni centar i prostorije za liječnika obiteljske medicine…

Sve su ovo dostignuća koja je omogućila činjenica da je općina Bedenica samostalna jedinica lokalne samouprave unutar Zagrebačke županije i kad me pitate što je najveće dostignuće u mojim mandatima, onda je to to činjenica da smo nastavili ostvarivanje  ideje osnivača općine, a to je svakodnevni rad na što boljem životu naših mještana .

Koje biste projekte, od trenutno aktualnih, izdvojili kao najvažnije za podizanje kvalitete života u Bedenici i zbog čega?

-Trenutno su na području općine Bedenica u fazi realizacije 3 kapitalna objekta.

Kao što sam već naveo, upravo se gradi nova sportska dvorana u sklopu OŠ Bedenica, investicija vrijedna 18,7 milijuna kuna, koju u cijelosti financira Zagrebačka županija. Trebala bi biti otvorena u rujnu 2021. Izgradnjom sportske dvorane  osnovne škole Bedenica završava se najveća investicija zagrebačke županije u segmentu školstva u općini Bedenica. Zagrebačka županija je osnivač osnovne škole Beenica i jasno , izdvaja velika sredstva za njezino funkcioniranje. Izgradnja nove zgrade osnovne škole i sportske dvorane nije samo investicija veća od 35 milijuna kuna nego je i najznačajniji projekt u zadržavanju mladih obitelji u našem kraju i objekt koji zauvijek mijenja vizuru same općine. Završetkom ovog projekta, djeca osnovne škole Bedenica imat će uvjete za svoje školovanje i sportski razvoj kao i djeca u većim gradovima Zagrebačke županije, a što nam je od početka bio cilj.   Sama sportska dvorana imat će 1 517 m² i omogućit će našoj djeci aktivnije i kvalitetnije bavljenje sportom a osim osnovnoškolcima bite će namijenjena i brojnim rekreativcima.

Nadalje, gradi se i Kulturni centar, replika stare zgrade škole iz 19. st., na istom mjestu. Kulturni centar je investicija vrijedna  preko 10 milijuna kuna ,  a radi se o projektu koji će za društveni i kulturni život imati višestruku korist. Centar je zamišljen na način da u njemu  bude dječja igraonica koju ćemo pokrenuti u suradnji vrtićima iz susjednih jedinica lokalne samouprave , knjižnica s čitaonicom, dvorana za priredbe, galerijsko-izložbeni  prostor  i prostorije za rad udruga te  ostali kulturni i društveni sadržaji neophodni  za razvoj društva sukladno vremenu u kojem živimo. U njemu će biti zaposlene 2 odgajateljice koje će se brinuti o 40 –ak djece.  Općina je bila uspješna u privlačenju sredstava iz vanjskih izvora financiranja, jer ovako veliki projekt sami ne bi mogli nikad realizirati.

Za ovaj projekt osigurali smo maksimalnih 7,3 milijuna kuna iz EU fondova, a ostala sredstva namjeravamo osigurati iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije  te i iz vlastitih prihoda. Završetak projekta predviđen je do kraja 2021 godine.

Nadalje, Općina je 2019 godine pokrenula izradu  projekta „ Rekonstrukcija građevine javne namjene i društvene namjene “ koja će imati dvojaku funkciju. Dio zgrade će biti namijenjen za vatrogasno spremište s pripadajućim prostorijama , a dio zgrade će biti zdravstvene namjene kao ordinacija liječnika opće prakse. Vrijednost projekta je 2,5 miliona kuna.

Kako se nosite sa pandemijom korone i krizom koju je ona izazvala, koliko Vam je korona poremetila planove i projekte na kojima radite?

-Svi kapitalni projekti koji su započeti su i nastavljeni , a uz to intenzivno radimo i na izradi nove projektne dokumentacije

Koliko izdvajate za pomoć i razvoj gospodarstva? Koje su najvažnije mjere kojima potičete poduzetnike i privlačite investicije i koliko ste zadovoljni efektima?

-Na području općine svaki investitor je oslobođen plaćanje komunalnog doprinosa, prirez je svega 3 posto. Komunalna infrastruktura je izgrađena na gotovom cijelom području općine što investitorima olakšava pokretanje poslova. Na području općine djeluju 3 velika gospodarska subjekta koja zapošljavaju 300-injak ljudi.

Kakva je demografska situacija u Bedenici i kojim mjerama potičete pozitivne trendove? Koliko za to izdvajate?

-Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011 godine , općina ima 1422 stanovnika koji žive u 6 naselja. Popis koji će biti održan 2021 godine će pokazati da će na području naše općine biti manje stanovnika, no vjerujem da će se taj trend u budućnosti preokrenuti jer očekujem i doseljavanje obitelji s obzirom da će uvjeti za život u našoj općini biti gotovo jednaki uvjetima u većim mjestima.

Također , blizina autoputa Zagreb –  Varaždin , omogućava brz i kvalitetan protok ljudi i roba  te je to jedna od velikih prednosti naše općine.

Planirate li neke nove projekte i mjere do kraja ovoga mandata?

-Do kraja ovog mandata koji istječe u svibnju 2021. godine , namjeravamo ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju dječjeg vrtića u Bedenici i aplicirati ga na fondove Europske unije , namjeravamo ishoditi i građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i uređenje nogometnog igrališta u Bedenici.

Važna je informacija da Hrvatske ceste rade projekt rekonstrukcije državne ceste D 540 Komin – Konjščina koja prolazi kompletno kroz općinu Bedenica i kojom će biti predviđena izrada nogostupa te proširenje ceste i rekonstrukcija mostova čime će se uvelike povećati sigurnost pješaka i prometa uopće.

Također, komunalna tvrtka Vodovod i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , čiji je općina Bedenica suvlasnik , radi na zajedno sa Hrvatskom vodama na stvaranju aglomeracije Bedenica –  Sveti Ivan Zelina – Brckovljani te na pripremi aplikacije izgradnje fekalne odvodnje na cjelokupnom području.

Sa realizacijom navedenih projekata , uvjet za život na području općine Bedenica biti će jednaku uvjetima u većim županijskim centrima te vjerujem da je tu zalog ostanaka mladih osoba na našem području kao i doseljavanje novih.

Kako stojite s korištenjem EU fondova, koliko ste dosad uspjeli povući i koji su najvažniji projekti financirani EU sredstvima?

-Proračunske mogućnosti naše općine su ograničene. 1995 godine , kada je općina i osnovana , temeljni proračun je bio svega 700. 000 kuna. Danas on iznosi skoro 2 milijuna. No bez obzira na to , projekti koji se realiziraju ili su u pripremi , zahtjevaju i financijsku pomoć od drugih izvora. Općina Bedenica ima izvrsne odnose sa Zagrebačkom županijom koja ulaže ogromna sredstava u razvoj naše općine , osigurali smo sredstva za projekte iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije , Ministarstva graditeljstva , a također osigurali smo i 7.500 000 kuna iz fondova Eu za izgradnju kulturnog centa. U budućnosti računamo na sredstva iz EU za realizaciju izgradnje vrtića , rekonstrukciju državne ceste , izgradnju fekalne odvodnje… (Marija Pulić Drljača)