Općina Grožnjan isplaćuje jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine,  koji redovno izvršavaju svoje obveze i to za učenike 2.000 kuna, a za studente  3.000 kuna.

Učenici srednjih škola i studenti, uz ispunjeni obrazac zahtjeva, obavezni su dostaviti potvrdu o upisu u školsku odnosno akademsku godinu, presliku osobne iskaznice učenika ili studenta i presliku kartice računa i to najkasnije do 17. prosinca 2020.g.(Općina Grožnjan)